Roboty wiertnicze wykonujemy przy użyciu profesjonalnego sprzętu wiertniczego.

Roboty wiertnicze wykonujemy przy użyciu profesjonalnego sprzętu wiertniczego.

ZRW Andrzej Kubera

Telefon

Adres

ul. Morska 5a
76-100 Sławno

Zakład Robót Wiertniczych Andrzej Kubera w Sławnie

Rozpoczął swą działalność w 1985r.
Aktualnie prosperuje na podstawie Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 42 zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Sławno. W 1992r. zakład wiertniczy spełniając wymogi Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu został uznany jako „Zakład Górniczy”.

Wiercenie otworów studziennych

Wiercenia inżynieryjne

Nadzór geologiczny i górniczy

Przyłącza i instalacje wod-kan

Rekultywacja terenu

Montaż obudów studziennych