Oferta

Roboty Wiertnicze

Roboty wiertnicze wykonujemy przy użyciu profesjonalnego sprzętu wiertniczego:

H61 P

platforma wiertnicza „specjalistyczna wielozadaniowa” zakres wierceń w zależności od użytej techniki wiercenia 100-500 mb ppt

H3-05HI

platforma wiertnicza wyposażona w silnik spalinowy napędzający układ całej wiertnicy (zakres wierceń od 0,0 do 200,0 m ppt)

CHAFER z wieżą MR-10

wieża wiertnicza do wierceń ciężkich w zakresie głębokości od 50,0 do 200,0 m ppt

Hydro 50

mobilna platforma wiertnicza ( zakres głębokości 0,0 do 60 m ppt.

H30 G

wiertnica gąsienicowa wielozadaniowa do wierceń pomp ciepła , badań gruntu , kotew i mikro pali w zakresie głębokości od 0,0 mb do 150,0mb

Poza tym zakład posiada także własne środki transportu i załadunku, koparki, spychacz,agregat prądotwórczy, sprężarkę o dużej wydajności
do pompowań w trudnych warunkach geologicznych oraz inny sprzęt i urządzenia, które dają naszej firmie całkowitą niezależność i pełną dyspozycyjność.
W ofercie robót wiertniczych i inżynieryjnych wykonujemy.

Wiercenie studni głębinowych do głębokości 300 m ppt.

Wiercenie otworów piezometrycznych inżynieryjnych.

Wiercenie otworów piezometrycznych inżynieryjnych.

Wiercenia pod pompy ciepła.

Rekonstrukcje otworów studziennych.

Likwidacje studni.

Montaż obudów studziennych.

Sieci i przyłącza wod-kan.

Montaż pomp głębinowych

Odwadnianie terenu.

Inspekcje kamerą TV do głębokości 200 mb

Roboty Ziemne

Zakres świadczonych robót ziemnych.

Kolektory deszczowe.

Melioracje terenu.

Budowy nasypów.

Rekultywacja terenu.

Roboty hydrotechniczne.

Przewierty sterowane

Przeciski

Roboty Instalacyjne

W ofercie robót instalacyjnych wykonujemy

Stacje uzdatniania wody od podstawy tj. roboty budowlane i technologiczne

Wodociągi z rur stalowych, PCV i PE wraz z przyłączami

Kanalizacje sanitarne i deszczowe

Dokumentacje i usługi Geologiczne

Nasi eksperci wykonują.

Projekty prac geologicznych.

Nadzór nad robotami wiertniczymi.

Opracowania planu zakładu górniczego.

Operaty wodno prawne.

Inneg dokumentacje Geo.